Paraiškos priimamos iki 2019-09-10

Mes užsakome parodinį plotą

Registracijos mokestis 115.00Eur + PVM

Kaina, Eur/kv.m Kampinis stendas
+ 10.00 %
Užsakytas plotas Užrašas ant stendo
nuo 1 m2 Ilgis (m) Gylis (m) Viso, m2 Maks. 20 simb.
Įrengtas plotas salėje (min. - 6.00 m2) 84.00
Neįrengtas plotas salėje (min. - 6.00 m2) 72.00
Įrengtas plotas 1 a. galerija (min. - 4.00 m2) 84.00
Neįrengtas plotas 1 a.galerija (min. - 4.00 m2) 72.00
Neįrengtas plotas lauke (min. - 4.00 m2) 20.00
Kainos nurodytos be PVM.
Pateikdamas šią paraišką, dalyvis patvirtina savo dalyvavimą parodoje ir sutinka su visomis dalyvavimo parodoje sąlygomis, kurios yra neatsiejama šios paraiškos dalis, bei įsipareigoja jas vykdyti.
Pateikdamas šią paraišką, dalyvis patvirtina suprantantis, jog e-katalogui pateikti duomenys taps vieši ir matomi trečiosioms šalims, kurios gali kreiptis į jį su savo rinkodaros pasiūlymais, už kurių turinį parodos Organizatorius neatsako.
Sutinku perduoti savo asmens kodą UAB „Ekspozicijų centras“, kad jis būtų saugomas ir tvarkomas vadovaujantis Asmens duomenų tvarkymo ir naudojimo politika , prižiūrint sudaromos sutarties vykdymą, atliekamus mokėjimus ir sprendžiant skundus, susijusius su sutarties sudarymu, vykdymu ir (arba) nutraukimu.
Sutinku, kad UAB „Ekspozicijų centras“ telefonu ir el. paštu informuotų apie organizuojamas parodas, prasidėjusią dalyvių registraciją, parodų įrangos nuomos ir parodų stendų įrengimo paslaugas, su parodų programa susijusias naujienas.

Man yra žinoma, kad savo sutikimą bet kada galiu atšaukti arba pakeisti parašiusi/-ęs el. paštu sutikimai@expo.lt

Asmens duomenų tvarkymo ir naudojimo politika